Вакизаши

Развитие детей ЭСТЕР

Вакизаши се нарича японския меч с дължина на острие от 30 до 61см.
Ръкохватка е с дължина обикновено в рамките на 16-20см.
 При желанието да поръчите вакизаши моля се обърните към поръчка на катана и укажите необходими за вас размери на ръкохватка, острие и т.н. Цена на вакизаши е помалка на съответна катана приблизително на 10%.
 Линкове на катани:

Шинкен от стомана 1050

Шинкен от стомана 1095 
Шинкен от многослойна стомана 1095

Price: €0.00
€0.00